Daily Archives: 12. travnja 2019.


STARENJE STANOVNIŠTVA I NOVA DIREKTIVA VIJEĆA EU – usporiti tendenciju starenja stanovništva povećanjem broja rođenih i ekonomskim osnaživanjem žena

Europska unija suočena sa starenjem stanovništva, sve manjim brojem rođene djece, u riziku od ekonomskih potresa i neodrživosti socijalne države pod sve većim teretom pokušava tendenciju starenja usporiti olakšavanjem položaja zaposlenih roditelja. Nakon povlačenja prijedloga Komisije iz 2008. godine za revidiranje Direktive Vijeća o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih […]

btf