Daily Archives: 23. srpnja 2019.


RODNA RAVNOPRAVNOST NA RADNOM MJESTU ALI I U MIROVINI – PRED NAMA JE RATIFIKACIJA KONVENCIJE BR 190

Nakon rasprave koja je trajala dvije godine Međunarodna konferencija rada je koncem lipnja usvojila je Konvenciju o spriječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te preporuku ratifikacije u nacionalnim zemljama. Nasilje i uznemiravanje u svijetu rada kroz raspon neprihvatljivog ponašanja u praksi dovodi do fizičke, psihičke, seksualne ili ekonomske posljedice. Konvencijom su obuhvaćeni radnici u […]

dav