Daily Archives: 25. srpnja 2019.


NAJAVLJENE POREZNE IZMJENE NE UKLJUČUJU UKIDANJE/SMANJENJE POREZA NA NASLJEĐENE MIROVINE

Na mirovine isplaćene nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine nasljednik mora platiti porez na dohodak – dohodak od nesamostalnog rada. U skladu s člankom 2. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak i stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizilaze iz dohotka što ga je […]

IMG-7888