Daily Archives: 23. rujna 2019.


UMIROVLJENIČKA PATROLA – NOVA AKTIVNOST HSU-a GRADA ZAGREBA

Od ove jeseni Gradska organizacija Grada Zagreba, kao novi vid suradnje s građanaima, uvela je Umirovljeničku patrolu. Detektiranje problema, razgovror sa sugrađanima i podrška u rješavanju istih ideja vodilja je ove aktivnosti, aktivnosti nas najstarijih građana našeg grada. Osjećamo se pozvanim raspravljati o svakom problemu koji nas muči jer mi i smo svojim radom i […]

IMG_20190923_083622