Daily Archives: 21. listopada 2019.


POGON JEDINSTVO – GDJE JE ZAPELO U REKONSTRUKCIJI BIVŠE TVORNICE

U kapitalnim ulaganjima Grada Zagreba planira se za Pogon Jedinstvo rekonstrukcija bivše tvornice „Jedinstvo“, koja bi trebala obuhvatiti dogradnju, nadogradnju i prenamjenu u kulturni centar „Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo“. Ali kako je to biva kod kapitalnih ulaganja u našem gradu i ovaj dio „kulture“ zapeo je s realizacijom. Još uvijek smo na rješavanju imovinsko […]

oznorWO

IMG_20191021_085637

DOMOVI ZA STARIJE U GRADU ZAGREBU – PLANIRAMO A NE IZVRŠAVAMO – IZVRŠENJE PRORAČUNA KROZ POKAZATELJE REALIZACIJA KAPITALIH ULAGANJA U DOMOVE ZA STARIJE

Svakih pola godine se pred zastupnicima Gradske skupštine nađe Izvješće o izvršenju proračuna, kako smo planirali a što smo realizirali. Ukoliko se vratimo par godina unatrag u 2017. ukupan indeks izvršenja programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti iznosio je 52,38. Za prvih pola godine indeks izvršenja ovog programa bio je 30,3, za […]