Akcijski plan Grada Zagreba za 2017. -2018.g. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 20120 g.


images-300x139

Akcijski plan Grada Zagreba za 2017. -2018.g. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 20120 g. na sjednici Gradske koordinacije za ljudska prava – rasprava zastupnice Vukadin, 12.04.20147.

Isti je uvod i ista konstatacija kao i u akcijskom planu 2013.-2015.

Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj mjeri marginalizirani: ekonomski, prostorno, kulturološki i politički.

Ukoliko je ovakva analiza stanja kako je moguće da je ovakav zaključak:

„Povjerenstvo je ocijenilo da unatoč uspješnoj provedbi gradskog akcijskog plana u prethodnom razdoblju još uvijek postoji potreba za daljnjom provedbom mjera za ostvarenje ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom što je razlog zbog kojega je izrađen Akcijski plan za naredno dvogodišnje razdoblje“

Za 2016. uopće nije bilo akcijskog plana – toliko smo zainteresirani za rješavanje pitanja marginaliziranosti.

Tematska područja – sad je isključeno prikupljanje statističkih podataka – kako bi valjda lakše pratili napredak?

Mjera Odgoj i obrazovanje

-          PREDŠOLSKI PROGRAMI – Zašto je izbačen minimalni broj sati UKLJUČENOSTI koji je BIO 250

-          OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – POZITIVNO NOVO – STVARANJE PREDUVJETA ZA UKLJUČIVANJE UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK. Pitanje zašto nositelj više nije i pravobranitelj za djecu?

-          SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – Zašto je kod mjere o profesionalnom informiranju i savjetovanju za odabir srednjoškolskog programa izbačen kao nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje? Zašto je iz mjere tiskanja i izrade publikacija radi informiranja završnih razreda izbačen kao nositelj Ministarstvo znanosti? Zašto je kod mjere osiguravanje potpora pri pronalaženju mjesta za odrađivanje obvezne stručne prakse izbačen kao nositelj Gradski ured za gospodarstvo?

-          VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – zašto je iz mjere poticanja aktivnosti što većeg broja romske djece na visokoškolsko obrazovanje aktivnost osigurati potporu za organiziranje predavanja izbačen kao nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta?

-          GDJE JE NESTALO OBRAZOVANJE ODRASLIH?

Mjera Zapošljavanje

-          ZAŠTO NEMA VIŠE MJERE OSIGURAVANJA STRUČNOG osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za pripadnike romske nac. manjine?

-          Zašto nema više mjere sufinanciranja prvog zaposlenja mladih pripadnika romske nac. manjine osobito onih koje stipendiramo?

-          Također zašto se je odustalo od povećanja broja zaposlenih Roma i Romkinja sa završenom srednjom, višom i visokom školom u gradskoj upravi te ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Zagreb?

 

 

Područje socijalna skrb- I ovdje iz mjera kao nositelji izbačeni Ministarstvo socijalne politike

-          Zašto su kod ovog područja kao financijska sredstva potpuno izbačeni EU fondovi?

-          Što je s mjerom upisa u popis birača?

-          Nestale su mjere vođenja evidencije o nacionalnoj pripadnosti i korisnika po mjerama?

ZAKLJUČNO – nakon održane sjednice i obrazloženja predlagatelja može se zaključiti kako je suradnja s institucijama poput Zavoda za zapošljavanje i Ministarstava svakodnevna i uobičajena ali navođenje iste u Akcijskom planu protuzakonito jednako tako kao i diskriminacija prema pripadnicima romske nacionalne manjine kada su u pitanju mjere poput obrazovanja odraslih, stručnog osposobljavanja, sufinanciranja prvog zaposlenja, POVEĆANJA BROJA ZAPOSLENIH Roma i Romkinja u GRADSOJ UPRAVI TE USTANOVAMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB. Postavlja se pitanje, ako je tomu tako, je li i donošenje ovakvog dokumenta protivno zakonu. Da ne ističem kako su nam još uvijek na snazi odluke o stipendiranju učenika/studenata romske nacionalne manjine… spadaju li one u onu zakonitu ili nezakonitu stranu, zaključila je Vukadin.