COVID, POTRES – SANACIJA I GRADNJA DOMOVA I DOMOVA ZA STARIJE „U SAMOIZOLACIJI“


Pred zastupnicima Gradske skupštine naći će se ovih dana Izvješće o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u prvih 6 mjeseci tekuće godine.

Naša kapitalna ulaganja mogu se opisati jednom riječju OKSIMORON. Po citatu iz izvješća pod točkom 7. Objekti socijalne skrbi koji glasi: “Za Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec U TIJEKU SU OKONČANI OBRAČUNI…“ Kako u tijeku može biti nešto što je okončano?

Za sanaciju objekata oštećenih u potresu u prvih 6 mjeseci navodno nismo potrošili ništa. Plan za ovu stavku za 2020. godinu je 47.723.000,00 a mi u prvih pola godine nismo potrošili ništa. Štedimo… u fazi smo izrada elaborata a stiže zima. Čini se jedna od mnogih koje će naši sugrađani provesti izvan svojih domova.

Dinamikom koju kapitalna ulaganja imaju u planu za URIHO (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje akata o građenju) izgleda nećemo do cilja nikada. A sjetimo se kako je ovaj projekt kao „gotova stvar“ prije par godina prezentiran u Gradskoj skupštini. Prošle godine smo utrošili 5.000,00 a ove godine još ni jednu.

S gradnjom kuhinje u Domu za starije Dubrava u izvješću za 2019. godinu od 100.000,00 kn potrošili o 22.625,00 na: „ishođenje posebnih uvjeta od javnopravnih tijela te je u tijeku usklađivanje glavne projektne dokumentacije s istima. Krajem rujna pokrenut je postupak javne nabave za izradu geodetskog elaborata te je isti i izrađen krajem godine“. U prvoj polovini tekuće godine vraćamo se opet na „izradu projektne dokumentacije“. Nismo potrošili ništa od planiranih 38.000,00 kuna a u tijeku je za rekonstrukciju i prenamjenu djela objekta „usklađivanje glavnog projekta sa stvarno izvedenim stanjem na terenu, te se planira predaja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole“. Slijedeći pasus navodi da je za izgradnju novog objekta u Dubravi „u tijeku ishođenje suglasnosti na izrađeni Program zaprovedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje novog objekta“. Stavka s tabele u obrazloženju rasčlanila se sad na dva projekta za koja nije utrošeno ništa. Zna li itko u ovoj priči oko doma u Dubravi koja se poteže više od 20 godina kada bi se tamo moglo dogotiti da se nešto konkretno i napravi i na čemu se zapravo radi?