DOMOVI ZA STARIJE U GLIBU KAPITALNIH ULAGANJA


Na 36. sjednci Gradske skupštine koja će se održati 10.09.2020.godine nalazi se i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2019. godinu. U fokusu HSU-a nalaze se kapitalna ulaganja u objekte socijalne skrbi, konkretno u Domove za starije osobe Svata Ana i Markuševec.

Dom za starije osobe Sveta Ana je u planu za 2017. godinu za izradu projektne dokumentacije, ishođenje akata o građenju i građenje planirao 1 mil. kuna. Po izvješću izvršio cijelih 00,00 kuna. U 2018. godini za ovaj dom se planiralo 9.600.000,00 i utrošilo 4.517.158,68 ali ovoga puta na rekonstrukciju objekta i uređenje a što je bilo s projektnom dokumentacijom koju u 2017. nismo riješili? Vratimo se u 2019. godinu. Nastavlja se rekonstrukcijom objekta, papiri se jasno više nikako ne spominjnu, planirana sredstva su 1.034.000,00 kuna a potrrošeno je 979.000,89 kuna. Suočilo se s problemima s izvođečem radova. Rekonstrukcija i prenamjena dijela trećeg i četvrtog kata u prostor za osobe oboljele od Alzheimera i drugih demancija nikako da se privede kraju. Naime, s koncem 2019. godine, odnosno tijekom studenog pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova na završavanju uređenja spomenutog prostora. Koliko korisnika će u konačnici nakon ovoliko godina i još ne znamo točno koliko utrošenih sredstava naći svoj dom u ovim prostorima? Presporo i neučinkovito, netransparentno i puno nejasnoća koja traže odgovore na postavljena pitanja.

Dom za starije osobe Markuševec je, konačno nakon gotovo 20 godina ishođenja, „negrađenja“, ponovno 2017. godine za „noveliranje“ akata o građenju odvojio 900.000,00 kuna, potrošio 844.284,00 kuna. Može li itko dati odgovor koliko sredstava je već utrošeno na „papirologiju“ oko ovog doma, a potom nečinjenje do konca 2017.godine? U 2018. godini ponovno nema ovog Doma, tako kaže izvješće za tu godinu ali nestao je i u izvješču koje je pred zastupnicima sutra, dakle u izvješću za 2019. godinu. Ne žuri se nama. Kako znamo da je u svibnju ove godine konačno započela gradnja ovog doma (investicija vrijedna 62 mil. kuna), očekujemo da će isti biti završen u roku i da će u njemu svoj dom pronaći nešto više od 90 zadovoljnih korisnika. Zadovoljstvo korisnika svakako će uvelike ovisiti i o cjeni smještaja…

Jedanko presipanje „iz šupljeg u prazno“ su i Domovi Dubrava i Centar gdje je 2017. godine za izradu projektne dokumentacije za Dubravu odvojeno 200.000,00 , ništa utrošeno, a za Centar 250.000,00 i jednako tako niti kuna utrošena. 2018. godine opet s istim entuzijazmom za Dubravu odvajamo 100.000,00 a za Centar 150.000, 00 kuna i jednako tako ne utrošimo ništa, ne napravimo ništa za izradu projektne dokumentacije. 2019. godine se ponešto mičemo ponovno s mrtve točke ali u izvješću se vidi da se kod Doma sa starije Centar zapravo radi o novelaciji već postojećeg projekata, u dijelu za vatrodojavu. Vatrodojava i proširenje odjela u Domu za starije Centar u prostor adaptiran za oboljele od Alzheimera ovdje neće tako skoro čini se.

 

Davorka Vukadin, Predsjednica GO HSU Grada Zagreba