DOMOVI ZA STARIJE U GRADU ZAGREBU – PLANIRAMO A NE IZVRŠAVAMO – IZVRŠENJE PRORAČUNA KROZ POKAZATELJE REALIZACIJA KAPITALIH ULAGANJA U DOMOVE ZA STARIJE


Svakih pola godine se pred zastupnicima Gradske skupštine nađe Izvješće o izvršenju proračuna, kako smo planirali a što smo realizirali.

Ukoliko se vratimo par godina unatrag u 2017. ukupan indeks izvršenja programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti iznosio je 52,38. Za prvih pola godine indeks izvršenja ovog programa bio je 30,3, za cijelu 2018. godinu 79,6 a u prvih pola ove godine indeks je 39,9.

Osvrnuti ćemo se na nake od zanimljivih stavki kroz spomenute periode.

-        Dom za starije osobe Dubrava – izrada projektne dokumentacije

o   prvih 6 mjeseci 2019. godine indeks izvršenja 00,00

o   cijela 2018. godina indeks izvršenja 00,00

o   prvih 6 mjeseci 2018. godine indeks izvršenja 00,00

o   cijela 2017. godina indeks izvršenja 00,00

 

-        Dom za starije osobe Medveščak – izrada projektne dokumentacije/ sanacija objekta

o   prvih 6 mjeseci 2019. godine PONOVNO U KAPITALNIM ULAGANJIMA I PONOVNO ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IAKO JE U 2018. TREBALO KRENUTI SA SANACIJOM indeks izvršenja 1760,0 (u kunama od planiranih 24.500,00 potrošeno je 431.337,25)

o   cijela 2018. godina NESTAO IZ KAPITALNIH ULAGANJA

o   prvih 6 mjeseci 2018. godine indeks izvršenja sanacija 00,00

o   cijela 2017. godina indeks izvršenja izrada projketne dokumentacije 00,88

 

-        Dom za starije osobe Sveti Josip – izrada projektne dokumentacije

o   prvih 6 mjeseci 2019. godine indeks izvršenja 0,0

o   cijela 2018. godina indeks izvršenja 56,00

o   prvih 6 mjeseci 2018. godine indeks izvršenja 9,7

o   cijela 2017. godina indeks izvršenja izrada projketne dokumentacije 93,06

o

-        Dom za starije osobe Centar – izrada projektne dokumentacije

o   prvih 6 mjeseci 2019. godine indeks izvršenja 24,1

o   cijela 2018. godina indeks izvršenja 00,00

o   prvih 6 mjeseci 2018. godine indeks izvršenja 00,00

o   cijela 2017. godina indeks izvršenja izrada projketne dokumentacije 00,00

 

-        Dom za starije osobe Trnje – izrada projektne dokumentacije

o   prvih 6 mjeseci 2019. godine indeks izvršenja 00,00

o   cijela 2018. godina indeks izvršenja 00,00

o   prvih 6 mjeseci 2018. godine indeks izvršenja 00,00

o   cijela 2017. godina NIJE GA BILO

 

Iz izloženog je vidljivo kako se zapravo vrtimo kontinuirano u fazi izrada projketih dokumentacija a ovo je pregled u vremenskom periodu samo od 2017. godine do polovine 2019. godine. U čemu zapinjemo ili niti ozbiljno ne planiramo radove. Jasno je da su sad prioriteti na vanistitucioanlnom smještaju no mi i dalje planiramo sredstva a aktivnosti ne izvršavamo. Koji je zapravo smisao ovakovog izvršenja, jer nameće se zaključak da baš ovakvo izvršenje želimo? Pristajemo  li na ovakovo izvršenje kada glasujemo?