FORUM ŽENA HSU GRADA ZAGREBA PODRŽAVA PROJEKT „SUZI“


Na današnjoj sjednici Gradske skupštine naći će se i Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o Ugovoru za projekt naziva „ Socijalno se uključi i zaposli – SUZI“.

Cilj projekta je potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina. One će se osposobiti i zaposliti na poslovima pružanja usluga skrbi u kućanstvima za 250 osoba starije životne dobi i drugih osoba u potrebi. Razdoblje provedbe Projekta je 30 mjeseci.

Vjerujemo da će se s početkom primjene projekta skratiti vrijeme čekanja na listi za dodjelu „gerontodomaćice“ jer potrebe su velike a njihov broj za sada nije dostatan. Drugi benefit je, ne manje bitan, zapošljavanje 50 žena iz višestruko marginaliziranih skupina.

Zagreb, 21.03.2019.

Predsjednica Foruma žena HSU Grada Zagreba

Jadranka Fučkar – Vujčić