FORUM ŽENA HSU O MJERAMA ZA DEMOGRAFSKU REVITALIZACIJU – KAKO JE OVO PITANJE RIJEŠENO U DRUGIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE NETOM UOČI IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT


Na sjednici Vijeća za revitalizaciju donešena je odluka kojom će se naknada za roditeljski dopust ZA DRUGIH ŠEST mjeseci dopusta (da ne govorimo o cijelom periodu dopusta) povisiti sa dosadašnjih 3.990,00 na 5.600,00 kuna, s odgodom primjene do 1. travnja 2020. godine. Isplaćena prosječna neto plaća u Hrvatskoj je u prosincu 2018. iznosila 6.262,00 kune.

Europska unija u suradnji sa zemljama članicama stvorila je poseban regulatorni okvir za razvoj socijalnih prava kako bi na najmanju moguću mjeru svela socijalnu isključenost koja je jedan od uzroka migracija koje utječu na našu lošu demografsku sliku. Majčinstvo, odnosno očinstvo, definirano je različitom razinom ostvarenja prava u članicama EU. Roditeljski dopust ima za cilj olakšati roditeljima usklađivanje roditeljskih i radnih obveza, uz osiguranu egzistenciju. Dopusti se dodjeljuju za razdoblja od najmanje 4 mjeseca. Države članice na nacinonaloj razini, putem svog zakonodavstva, propisuju modalitete ostvarenja ovog prava. Uobičajeno trajanje roditeljskog prava je u npr. Njemačkoj 14 mjeseci, od 14 do 18 u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Poljskoj a više od 18 u Finskoj, Mađarskoj..

ZAMJENSKI PRIHOD zaposlenih žena za vrijeme rodiljnog dopusta iznosi 70% prosjeka plaće u recimo Mađarskoj, Švedskoj.. dok je 100% u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Danskoj. Mi sada govorimo o naknadi kroz DRUGIH ŠEST mjeseci dopusta ne dakle kroz cijeli period. Po odluci Vijeća za revitalizaciju isplaćivati će se 5.600,00 kuna, iznos koji je niži od prosječne plaće u Hrvatskoj i ponavljamo samo u drugih šest mjeseci.

Je li ovakav poticaj dovoljan, osobito za one čija je plaća veća od prosječne, za ostanak u domovini i proširenje obitelji?

Na koncu o visini isplata rodiljnih naknada kroz ovaj period sutra će ovisiti i visina isplaćenih mirovina.

Čestitamo svima nadolazeći Međunarodni dan obitelji.

 

Predsjednica Foruma žena

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur