GDJE SE TROŠI PLANIRANI GRADSKI NOVAC – I IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POKAZUJU KAKO SE TO RADI KOD NAS


Pred zastupnicima u Gradskoj skupštini nalazi se i točka dnevnog reda koja se odnosi na Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2019. godini

Iz predloženih izmjena je vidljivo kako je ukupno smanjenje u okviru ovog programa 48.870.00,00 kuna. Kako planiramo, odnosno planiramo li a zapravo znamo da uopće nećemo niti krenuti s izvršenjima jer se priča uobičajeno ponavlja, a rezervirana sredstva pronađu drugi put. U prilog tomu govore i neke od stavki u nastavku…

Stavke poput Spomenika žrtvama holokausta (Program 2019. 7.300.000,00 umanjujemo za 7.200.000,00), Rekonstrukcija fontane u Parku Ribnjak (Program 2019. 3.000.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine (Program 2019. 700.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Postava skulpture „Molitva“ Program 2019. 1.300.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos, Sanacija Schlosserovih stuba (Program 2019. 370.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Park šuma Pantovčak – prilagodba pristupa građanima (Program 2019. 180.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenje javne površine Maksimirska cesta (Program 2019. 190.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Rekonstrukcija pothodnika Ul. Kneza Branimira – Ul. D. Budaka, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom (Program 2019. 150.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos); Rekonstrukcija pothodnika na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke, za osiguranje pristupačnosti ososbama s invaliditetom (Program 2019. 4.250.000,00 umanjujemo za 4.150.000,00); Uređenje trga u Sloboštini (Program 2019. 190.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenja parka u Dubravi (Program 2019. 95.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenje Trga Stjepana Severa (Program 2019. 100.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenje dječijeg igrališta u Gornjem Vrapču (Program 2019. 70.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Uređenje fitneds igrališta za odrasle kod DVD Šestine (Program 2019. 280.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Krčenje i čišćenje zakorovljenih površina na području Grada Zagreba čak tri stavke sve na 00,00 (najviša od njih je Program 2019. 450.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos), Izrada tehničke dokumentacije Sarajevska cesta od Avenije Duborvnik do Ranžirnog kolodvora (Program 2019. 550.000,00 umanjujemo 500.000,00) iznos); Most Jarun (Program 2019. 800.000,00 umanjujemo za cjelokupni iznos); tu su potom s smanjenjem u potpunom iznoso su ulice Spoj Zmajanska – Čiovska, Ulica (UPU Henzelova – Radnička željeznička pruga), Raskrižje Maksimirska – Ulica Miroslava Kraljevića; Prilesje – nogostup, Parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića; Izgradnja prometnice oznake „3“ na području UPU –a Remetinec rototr – zapad, Produžena Vatikanska Spojna cesta na Jsrunsku, I.Loparska, Križanje Vinogradska – Kosirnikova Resnički put, Autobusno okretište u Vrapčanskoj ulici; Ni groblja nisu prošla puno bolje izgradnja novih grobnih polja vodovoda i kanalizacijena Mirogoju i Miroševcu, Gaja urni sve je to zapelo… zapelo već kroz veći broj Programa koji se ponavljaju, ponavljaju…neizvršavaju.