HSU GRADA ZAGREBA PODRŽAVA IDEJU GRADNJE DOMA ZA BRANITELJE SAMCE


Golikova ulica trebala bi postati prva adresa doma za branitelje samce starije od 65 godina. Dom bi trebao imati smještajne kapacitete za 50 kreveta. Za sada se planira da bi sredstva trebala biti namirena iz EU fondova, u visini od 12 milijuna kuna.

Grad Zagreb planira gradnju još tri doma, no pitamo se, unatoč tome što ideju podržavamo, i činjenici da je Europa „odustala“ od gradnje domova iz razloga da je to „vrsta getoizacije“, hoće li ova sredstva biti osigurana? Nadalje, ukoliko ovoj činjenici dodamo i jako osjetljivu činjenicu da su branitelji nerijetko osobe s određenim zdravstvenim problemima koji su posljedica sudjelovanja u ratu ili stradavanja u istom, ozbiljnost situacije dobija na težini. Propustili smo na vrijeme skrbiti o posljedicama sudjelovanja u ratu i ratnom stradanju naših branitelja pobrinimo se da to danas bude napravljeno kako treba. Branitelji zaslužu najbolje, kao uostalom i svaki naš sugrađan.

Ideja gradnje ovih „posebnih“ domova proizašla je iz problema rasterećenja listi čekanja za domove za starije na kojima branitelji imaju prednost. Za sada je na ovim listama oko 20% branitelja samaca (u Zagrebu je sada oko 2600 branitelja samaca, od kojih je 260 starije od 65 godina). Danas imamo problem da branitelji s 65 uđu u dom. U domu je prosječna dob 80 do 90 godina. Nerjetko, kažu iz domova, branitelji koji to mogu, u ovakvom okruženju izlaze u šetnje i organiziraju dnevni život izvan domova zadovoljavajući drugačije socijalne potrebe. Kako na njih djeluju uvjeti koje u domovima imaju danas? Iako i sami domovi, vjerujemo, ulažu dovoljan napor smatramo da nisu kadrovski opremljeni niti stručno ekipirani za kvalitetnu skrb o braniteljima. Oni trebaju druge dnevne sadržaje.

Hoće li milijun kuna predviđenih u prijedlogu proračuna za 2019.godinu biti dovoljno za studiju učinkovitosti i projektnu dokumentaciju, ostaje za vidjeti.