Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb u razdoblju do 2013. do 2016. godine


images-300x139

Odbor za zdravstvo održao 4. travnja 2017.g. temasku sjednicu o izvješću o poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb u razdoblju od 2013. do 2016.godine

Zaključci u izvješću:

Domovi zdravlja – višak prihoda nad rashodima, dospjelih obveza nema

Poliklinike – višak prihoda nad rashodima

Bolničke zdravstvene ustanove – višak prihoda nad rashodima, potraživanja manja od obveza uz probleme s likvidnošću u spomnutom razdoblju u kontinuitetu imaju tri bolnice KB Sveti Duh, SB za Plućne bolesti i DB Srebrnjak (prve dvije ne mogu bez pomoći osnivača podmiriti svoja dugovanja)

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – višak prihoda nad rashodima, dospjelih obveza nema

 

Za zaključiti je da u većini zdravstvenih ustanova, iz perspektive ovog izvješća, postoji višak prihoda nad rashodima i da bi naši sugrađani trebali biti zadovoljni takvim stanjem, čitajmo uslugom. No mislim da tomu nije tako obzirom da svi znamo koliko je onoga što možemo i u kojim rokovima riješiti kada je u pitanju naše zdravlje a ono nema cijenu. Potrebno je ipak znatno poboljšati kvalitetu usluge, skratiti rokove čekanja, zdravstvena njega u kući koju teško pokretni dobivaju na kapaljku a ona je njima potrebna gotovo u kontinuitetu..

Nadalje tu je i pitanje pomoći koju osnivač trajno mora pružati bolničkim zdravstvenim ustanovama da bi iste mogle podmiriti svoja dugovanja. Koliko je ukupno sredstava u izvještajnom razdoblju „upumpano“ u KB Sveti Duh i SB za Plućne bolesti koje i dok ovo pišemo generiraju dugove koje neće moći podmiriti nego će iste ponovno podmiriti uz pomoć osnivača?