IZVJEŠTAJNA SKUŠTINA HSU GČ BREZOVICA


U prostorijama Mjesne samouprave održana je izvještajna skupština GO HSU GČ Brezovica. Nazočnima se, u ime Gradske organizacije HSU Grada Zagreba obratila Potpredsjednica Milenka Petrović Šekoranja. U izlaganju se osvrnula na posljednje izbore one za Europski parlament, analizirala trenutnu političku situaciju i događaje na političkoj sceni u kontekstu angažmana HSU-a po pitanju nastavka mirovinske reforme.

Sjednicu je vodila i predsjedala istoj predsjednica GO HSU GČ Brezovica Zora Malenić koja je nazočnim članovima podnijela izvješća o radu u prvoj polovini ovog mandata.

6 5 4 3 2Ž