JE LI KONAČNO „KRENULO“ KULTURNOM CENTRU DUBRAVA


U kapitalnim ulaganjima za Kulturni centar Dubrava, po izvješću Grada Zagreba za prvih pola godine 2019., završen je postupak legalizacije zgrade Narodnog sveučilišta Dubrava i izdano je Rješenje o izvedenom stanju. U postupku je ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice te su u tijeku pripremne radnje za izradu parcelacijskog elaborata.

Tijekom 2018. godine po ovoj stavci nije napravljeno ništa jer je indeks izvršenja planiranih gore spomenutih aktivnosti bio 00,00 (planirano 100.000,00). U 2017.g. također je indeks izvršenja bio 00,00 za izradu projektnog zadatka.

Slučaj Kulturnog centra Dubrava težak je i star, više desetaka godina. Zgrada kulture nalazi se na velikoj, širokoj parceli u središtu Avenije Dubrava na kojoj Grad Zagreb ne može dokazati da je vlasnik. Kultura u Dubravi ima snažno korijenje koje ne zaslužuje užas pročelja zgrade i vapi za konačnim dovršenjem zgrade Centra. 1970-ih prije početka gradnje, ovdje se planirao profil poslovnokulturnog centra. No već tada nisu bila definirani odnosno postojali su nerješivi vlasnički odnosi kojui su prerasli vremenom u sukobe. Poslovnotrgovački dio je potpuno propao. Fasada multimedijske dvorane primjereno je obložena kada je zapuštena oplata postala prijetnja životu prolaznika. Iako je bilo zainteresiranih izvođača za projekt pa i povlačenje sredstava iz EU fondova to se nije dogodilo jer Grad Zagreb nije bio upisan kao vlasnik zemljišta na kojemu je Kulturni centar, pa tako nije bio ni Kulturnog centra. Devastacija je totalna jer više od tri destetljeća Grad Zagreb nije našao načina da riješi ovja problem.

Gradski ured za prostorno uređenje izgradnju Grada, graditeljstvo,komunalne poslove i promet izdalo je prvavomoćnu lokacijsku dozvolu 28.09.2012.g. za rekonstrukciju trgovačko poslovnog centra Dubrava (kao dijela građevine Kulturno poslovnog centra Dubrava). Važenje ove dozvole produženo je 26.10.2016.te je podnijet zahtijev za izdavanje potvrde glavnog projekta koji je zaprimljen 4.10.2016. 21.7.2016. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je zaključak o ukidanju javnog dobra nad više novoformiranih čestica pa i nad z.k.č. br. 2986/1346 kako bi Grad Zagreb mogao raspolagati istim. Nekretnina koja ulazi u ovu novoformiranu česticu 2986/1346 bila je u vlasništvu Republike Hrvatske ali je ista s ALU-KON d.o.o. sklopila nagodbu 2.12.2013.g. kojom priznaje vlasništvo ALU-KON-a na zemljištu koje ulazi u novoformiranu česticu 2986/1346. Parcelacija nije mogla biti obavljena pa se tražila pogodna isprava za uknjižbu. I danas je u vlasničkom listu vlasnik Grad Zagreb s upisanim teretom sudskog spora u pravu vlasništva.

Hoće li umirovljenici naše Dubrave dočekati vrijeme kada će u dovršenim prostorima moći uživati u aktivnostima umirovljeničkih dana.. folkloru, radionicama..

IMG_20191021_172036 IMG_20191021_171849 IMG_20191021_172124