KAD JE BOLEST U PITANJU, NAŠI RODITELJI NISU ČLANOVI UŽE OBITELJI


Bolovanje prvenstveno otvaramo zaposlenoj osobi kada se utvrdi da je zbog trenutnog zdravstvenog stanja osoba privremeno nesposobna za rad. Osim zbog privremene nesposobnosti za rad uslijed vlastite bolesti ili komplikacija u trudnoći, bolovanje se može otvoriti i u drugim specifičnim situacijama određenima zakonom:

  • zbog izoliranja osobe kao kliconoše ili pojave zaraze u njegovoj okolini,
  • zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO),
  • ukoliko je osoba određena za pratitelja osigurane osobe upućene na liječnički pregled ili liječenje u ugovornu zdravstvenu ustanovu HZZO-a, a koja se nalazi izvan mjesta prebivališta/boravišta osigurane osobe koja se upućuje,
  • ukoliko je osoba određena da njeguje oboljelog člana uže obitelji.

U skladu sa zakonskim odredbama osoba ima pravo na bolovanje u slučaju utvrđene potrebe za njegom oboljelih članova uže obitelj.

Pod članove uže obitelji zakon ubraja djecu (vlastitu, usvojenu, pastorčad te djecu koja su na temelju rješenja nadležnog tijela povjerena osobi na odgoj i čuvanje i supružnika (bračnog, izvanbračnog, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera), ali ne i roditelje. S obzirom na takvu zakonsku definiciju, osoba ne može ostvariti pravo na bolovanje radi njege bolesnog roditelja.

Ovakvu zakonsku odredbu HSU smatra diskriminatornom i predlaže izmjenu zakona kako bi naši roditelji u socijalnoj državi poput naše imali pravo, da ih u slučaju potrebe za njegom kada obole, mogu njegovati njihova djeca. Postoji zakonska obveza djece da skrbe o svojim roditeljima. Postavljamo pitanje, zapravo, od koga se očekuje da preuzme obvezu njege o našim starijima ako ne od njihove obitelji i djece, a ovakvom odredbom provedba je nemoguća.Jednim zakonom reguliramo ovo pitanje (skrbi) na jedan način, a drugim na sasvim drugačiji način (njege) koji stvara zapravo koliziju, koja čini se nikoga ne zabrinjava.

DAKLE ZAKLJUČIT NAM JE  KAKO U NAŠOJ DOMOVINI, NAŠI RODITELJI NISU ČLANOVI NAŠIH UŽIH OBITELJI.