KAKO I KAMO S BIOOTPADOM


Prvo ljeto iza nas kada smo u posebne kante za biootpad odvajali biootpad. Za one koji su u privatnim kućama, dakle s kantom za biootpad, bez vrećica, sigurni smo da je bilo puno „iskušenja“. Da bi biootpad bio „čist“ i spreman za daljnju obradu u njemu ne smije biti niti plastičnih vrećica, jasno. Kako funkcionirati s kantom koja tjedan dana stoji izložena visokim temperaturama? Uz neugodne mirise koji se šire oko kante pojavljuje se i veliki broj muha. Da ne govorimo koliko to može biti opasno po zdravlje ljudi. Značajan broj domaćinstava odustao je iz tog razloga od odvajanja „čistog“ biootpada jer je jednostavno bilo nesnošljivo.

Saznajemo kako je sad taj i takav biootpad, u zadnjih nekoliko tjedana, radi troškova daljnje uporabe svoj „smještaj“ našao na dugačkim „trakama“ kompostane na kojima je Zrinjevac na Jakuševcu obrađivao granje, lišće… No sada taj i takav biootpad stvara i tamo dodane neugodnosti okolnom stanovništvu. Još ukoliko k tome dodamo i činjenicu da „naš“ biootpad nije niti čist jer građani baš iz gore navedenih razloga isti stavljaju u vrećicama koje nisu bioorazgradive problem postaje kompleksniji.

Što reći o Planu gospodarenja otpadom koji nije adekvatno riješio niti pitanje kanti za odvajanje otpada naših kućnih ljubimaca? Na rijetko koju možemo „naletjeti“ dok smo u šetnji s našim psima. I na koncu ostaje pitanje kud s tim otpadom iz tih malobrojnih kanti?