NAMJENSKE POTPORE ZA OBNOVU PROČELJA OBJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA


skupštinaNAMJENSKE POTPORE ZA OBNOVU PROČELJA OBJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA

I ZAKLJUČAK TEMATSKE SJEDNICE

MJESNA SAMOUPRAVA DANAS- S NOVIM RJEŠENJIMA PREMA VEĆOJ KVALITETI ILI NOVIM PROBLEMIMA

NA POSLJEDNJOJ SJEDNICI ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Na posljednoj sjednici Odbora za mjesnu samoupravu održanoj 12.03.2017.g. raspravljalo se o Namjenskim potporama za obnovu pročelja objekata vjerekih zajednica. Iako sam sama vjernica, uvodno je istaknula predsjednica odbora Vukadin prijedlog ove odluke, u većini svojih sastavnih dijelova, sadržava sve ono što je donošenjem slične odluke o obnovi pročelja višestambenih zgrada bilo apsolutno neprihvatljivo i nepotrebno. Govorim o obnovi koja uključuje LOGIČNO I OPRAVDANO, obnovu krovišta, sanaciju kapilarne vlage, odvod krovnih voda i drugo. Dakle, sve ono što je prije nepunih mjesec dana bilo APSOLUTNO nepotrebno raditi kod isto tako dodjele potpora sada je imperativ. U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja bilo je istaknuto kako je kriterij jednakosti morao biti zadovoljen. O kakvoj jednakosti govorimo ukoliko napravimo usporedbu s netom donešenom ranijom odlukom u kojoj nema „obnove krovišta, sanacije kapilarne vlage, odvoda krovnih voda i drugo“? Očito smo mi dovoljno bogati da radimo „jeftina bojadisanja fasada“. Nadalje, nastavlja Vukadin, molim da se obrati pozornost i na članak 3. stavak 1 u dijelu koji citiram: „ Grad Zagreb dodijeliti će namjensku potporu u svrhu obnove pročelja i krovova objekata vjerekih zajednica u visini 50% ukupne vrijednosti radova, a najviše do 250.000,00 kuna s PDV-om GODIŠNJE…“ Zanimljiv oblik jednskosti.

Na inicijativu predsjednce Odbora održana je tematska sjednica o Mjesoj samoupravi danas – s novim rješenjima prema većoj kvaliteti ili novim problemima. Zaključci koji su doneseni nakon rasprave na današnjoj sjednici uključuju daljnju promjenu pozicije gradskih četvrti i mjesnih odbora u sustavu upravljanja gradom dajući veću ulogu građanima i njihovom sudjelovanju u pitanjima koja utječu na uvjete njihova življenja i rješavanja problema koji su od svakodnevnog interesa. Nadalje Odbor smatra da vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora nemaju kapacitete za obavljanje svih poslova koji su im preneseni u nadležnost te predlaže da ih se osnaži profesionalnim kadrovima. Zaključno Odbor poziva sve gradske urede da nastave raditi na daljnjoj decentralizaciji Grada Zagreba, uključujući mogućnost promjene broja gradskih četvrti i mjesnih odbora, njihovo okrupljivanje/usitnjavanje i osnaživanje, kako financijski tako i u ovlastima kako bi ustroj mjesne samouprave Grada Zagreba u budućnosti odgovarao njegovim strateškim i razvojnim mogućnostima i planovima.