NAŠI EUROPSKI STANDARDI – RECIKLAŽOM DO DANAS NISU OBUHVAĆENE KANTE ZA OTPAD NA KOJE NAILAZIMO NA NAŠIM ULICAMA


Grad Zagreb deklarira se svojim najboljim turističkim rezultatima, a s uma je sasvim smetnuo kako dobru poruku šaljemo našim građanima ali i gostima kada „recikliramo“ i tijekom našeg svakodnevnog kretanja gradom, odnosno dok turisti/čki obilaze ljepote našeg grada.

Unatoč dokumentima koji su na snazi još uvijek nije vidljivo riješenje za ovaj način recikliranja (iako niti ostali segmenti reciklaže još nisu saživjeli). Odvajamo ponegdje ostatke od cigareta, rijetko otpad od naših kućnih ljubimaca, za koji kante moramo tražiti gps-om (ovo je otpad za koji ne znamo gdje se odlaže), no odvajanje papira, plastike i ostalog otpada uglavnom kod ovih „kantica“ ne postoji. Koliko plastičnih bočica jedan turist, osobito kad se temperature podignu, odbaci u zajedničku kantu?

Eto tako to mi to europski rješavamo..slika govori više od riječi… posuda „kipi“, odvajanje je jedino po principu “koliko stane a koliko ispadne” (jer tko zna kada će pražnjenje..). Može li drugačije…

fznor fznor fznor qrf fznor