Obnova Zagreba – neki poduzetnici ponudili rekonstrukciju zgrada u zamjenu za zajedničke prostore


Jedan od načina financiranja obnove zgrade, nakon mjeseci šutnje i iščekivanja Zakona predložili su poduzetnici.

Je li ponuda korektna? Kako se čini smatraju da jeste u tvrtkama koje se bave upravljanjem zgrada GSKG, Zapad-stan, BMD i Stambeni ZG. Jesu li takve ponude upućene prema suvlasnicima zgrada?

Jedna ponuda je prema nekim suvlasnicima odaslana na kućne adrese. Ponudom se iskazao interes za otkup dijela prostora. Navedeno  je kako je  ponuđač zainteresiran da u suradnji sa suvlasnicima neiskorištenih tavanskih prostora uredi i obnovi njihovu stambenu zgradu, njihove stanove, ugradi dizalo i slično u zamjenu za tavanske prostore kojima bi izvođači dali novi smisao.Obnova zgrada jasno ne mora biti plaćena samo zajedničkim prostorom. Je li ovo jedan od načina na koji bi se ubrzala obnova, osobito kada su u pitanju visine troškova koje obnova iziskuje i najavljeni postotci sufinanciranja? Koliko bi ovakva mogućnost dala bolju priliku za naše umirovljenike kako s aspekta težih mogućnosti financiranja, ugradnje dizala u zgrade …

Odluka je u svakom slučaju na izboru suvlasnika, no mora biti jednoglasna. Svi sustanari moraju se usuglasiti oko ovakve varijante. Situacija se dodatno komplicira ako nije provedeno etažiranje zgrade kojim je utvrđeno pojedinačno vlasništvo svih suvlasnika nad zajedničkim dijelovima ako bi se isti ustupali. Može li Grad ovdje pripomoći i ubrzati neke procese?