Odgovor gradonačelnika na zastupničko pitanje D.Vukadin


skupština

 

 

 

Gradonačelnik je pismeno odgovorio na zastupničko pitanje D.Vukadin na 21. sjednici Gradske skupštine.

Odgovor Gradonačelnika možete pogledati OVDJE-ODGOVOR GRADONAČELNIKA-PDF. 

Na istoj sjednici je postavljeno i pitanje koliko je do sada utrošeno sredstava za izgradnju Doma na Markuševcu i na ovo pitanje smo ostali bez odgovora,

No kako smo već rekli prema tempu planiranja vezano za izgradnju Doma za umirovljenika na Markuševcu je odgovor sam za sebe.