ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I VIJEĆA MJESNIH ODBORA 22. ožujak 2017.g.


 

images-300x139Na jučerašnjoj 45. sjednici Odbora za mjesnu samoupravu raspravljalo se, ponovno, o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. U raspravu se uključila Predsjednica Odbora zastupnica iz HSU-a grada Zagreba Vukadin, koja je istaknula kako apriori ne smatra da se naknade ne trebaju mijenjati no, obzirom na izbore pred vratima smatra kako je donošenje ove odluke trebalo prepustiti novom sazivu Skupštine iz više razloga:

-          decentralizaciju po usvojenom modelu ne smatram dobrim rješenjem (vijećnici ne znaju što su njihova zaduženja, Grad i dalje obavlja sve ono što  je stavljeno u nadležnost vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti – dok se oni „ne uhodaju“, a „uhodavanje“ ide jednakom dinamikom kako se je radilo i ranije – pri tom naglašavam da za to isključivo i jedino odgovornim smatram donosioce odluke o mjesnoj samoupravi iz prosinca 2016.g.)

-          predloženom izmjenom vijećnicima vijeća mjesnih odbora naknada bi se trebala podići za gotovo 140%, dok bi se ista vijećnicima vijeća mjesnih odbora trebala podići negdje za 8%.  Osim obrazloženja da se ovo povećanje od 140% predlaže isključivo zbog iznimno velikog obima povećanja obima poslova vijećnika mjesnih odbora, za koje isti još ne znaju koji su, na koji način će ih način provoditi i još uvijek je povratna informacija sa terena da je ista dinamika održavanja sjednica, nije jasno čemu žurimo s donošenjem ovakve odluke. Nakon prvog prijedloga izmjene ove odluke postavlja se pitanje  koja je intencija predstavnika predlagatelja, „dva dana uoči izbora“ donijeti ovakvu odluku vodeći računa da mjesna samouprava broji 218 vijeća mjesnih odbora, dakle koliko glasova (čitaj glasača)

-          u stavku 3. predložene izmjene Odluke koji citiram u cijelosti navedeno je: „ Predsjedniku, potpredsjedniku ili članu vijeća koji u tijeku mjeseca nije prisustvovao niti jednoj sjednici vijeća isplatiti će se do 50% iznosa naknade iz prethodnog stavka“ Ostalo je prilično nejasno što će se dogoditi u situacijama kada predsjednik vijeća ne sazove sjednicu za taj mjesec hoće li naknada biti isplaćena ili ne (ističem ovaj problem obzirom na evidencije dinamike sazivanja sjednica i nazočnosti zastupnika na istima). Također napominjem da zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, što smatram korektnim, ne primaju naknadu za onaj mjesec u kojem se skupština nije održala.

ZAKLJUČNO: decentralizacija DA, na ovaj način NE, o visini naknade neka odluči novi saziv Skupštine jer se donošenjem ovakve odluke, netom uoči izbora, šalje jasna poruka našim biračima.