DUŽNOSNICI


Predsjednica  :

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur

Predsjednica Foruma žena HSU-a Republike Hrvatske
mob:091 4422 615

e-mail: davorkavukadin@hsuzagreb.hr

Adresa sjedišta: Baruna Trenka 7

TELEFON-(01) 4874 – 750

FAX- (01) 4815 – 324

IMG-3679

Potpredsjednici:                                                                                                           

Damir Došen                                                                                             

Tel: 091 25 22 947
e-mail: nedad85@gmail.com

IMG-3696

Milenka Petrović Šekoranja, dipl.ing

Tel: 091 4422 607
e-mail:milenka.sekoranja@gmail.com

IMG-3636

Predsjedništvo:

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur

Damir Došen  

 Milenka Petrović Šekoranja, dipl.ing

Dunja Perović

mr.sc.Nikola Đurić,dipl.ing

Blaženka Lutz

Jadranka Fučkar

Gradski odbor:

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur

Damir Došen  

 Milenka Petrović Šekoranja, dipl.ing

Dunja Perović

mr.sc.Nikola Đurić,dipl.ing

Blaženka Lutz

Davorka Cecelja Martinkec

Zdravko Bosanac

Zorica Malenić

Anita Sedić

Miljenko Marinac

Jasenka Cecelja

Darko Koparan

Savo Tadić

Branko Strahinjić

 Nada King