Pravo na dostojnu mirovinu za muškarce i žene, pravo na pravovremenu i dostatnu zdravstvenu zaštitu i pravo na aktivno sta­renje umirovljenika i starijih osoba, konkretna podrška članovima obitelji koji skrbe o svoji starijim članovima …dođite, poslušajte nas


PLAKAT za pescenicu-page0001