PREVENTIVA I ADEKVATNO LIJEČENJE NAŠIH STARIJIH SUGRAĐANA TREBAO BI BITI PRIORITET


Završeno je e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a kao i o načinu utvrđivanja cijena lijekova kojim HZZO pokušava umanjiti troškove u nabavci lijekova na recept. Što će se donošenjem novog Pravilnika mijenjati? Jesu li predložene izmjene u skladu s EU direktivama procedure o transparentnim mjerilima za utvrđivanje cijene lijekova i njihovo uvrštenje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja? Kako će, ukoliko se usvoje predložene izmjene, utjecati na budžet umirovljenika i koliko si njih neće moći osigurati minimalno adekvatno liječenje (iako mnogi to već ni danas nisu u mogućnosti)? Može li se i ovdje može reći, kao i kod „argumenata“ za poskupljenje plina, kako je pojeftinila hrana smanjenjem PDV-a na prehrambene artikle, pa će se uštedom na hrani amortizirati veći troškovi plina, lijekova… S „visokim“ mirovinama umirovljenika puno je toga za amortizirati.. a dostupnost liječenja sve teže ostvariva. Hoćemo li se podijeliti na one koji mogu i one koji ne mogu platiti svoje liječenje?

Hoće li HZZO u namjeri štednje donošenjem ovog Pravilnika ograničiti dostupnost lijekova i liječenja pacijentima u Hrvatskoj? Jesu li promjene u Pravilniku dovoljno dorečene kako ne bi ograničile dostupnost inovativnih lijekova i liječenja? Što je s mogućnošću ukidanja osnovne liste lijekova i formiranje samo jedne liste, one dopunske s nedefiniranom visinom doplate lijekova za pacijente?

Govori se i o skupinama lijekova sličnih terapijsko-farmakoloških svojstava. Lijekovi koji bi trebali jedni druge zamjenjivati.. puno je nejasnih odgovora na postavljena pitanja.

Vjerujemo da će provedeno e-savjetovanje potaknuti donosioce na razmišljanje o postavljenim pitanjima, zdravlju svih nas, dostupnosti i učinkovitosti liječenja prije usvajanja konačnog prijedloga Pravilnika.

I evo još jedne prilike da istaknemo kako je nužno podizanje cenzusa za oslobađanje od plaćanja dopunskog osiguranja kod naših sugrađana/umirovljenika s niskim mirovinama/primanjima.