PRIJEDLOG GRADA ZAGREBA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA OBRADU ODVOJENO PRIKUPLJENOG BIOOTPADA U 100 KILOMETARA UDALJENOJ NOVSKOJ – ŠTO ĆE REĆI ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI – TKO SNOSI TROŠKOVE OPREMANJA, KOLIKO ĆE KOŠTATI ODVOZ, TKO ĆE U NJEMU JOŠ OBRAĐIVATI OVAJ OTPAD I KOJA JE SUDBINA „GOTOVIH“ PROIZVODA


Gradonačelnik našeg grada će na slijedećoj skupštini pred zastupnike iznijeti prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Naime, odlukom Vlade utvrđena je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da pripreme postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom, kao nositelj aktivnosti Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba, zadužen za izradu studijsko-projektne dokuentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada UZ EU sufinanciranje (ne znamo u kojem postotku, dakle koliko će izgradnja koštati građene grada Zagreba to se još ne zna).

Lokacija Obreščica, zaključkom Gradske skupštine od svibnja 2018. god. briše se, izmjenom i dopunom Prostornog plana, kao lokacija za spomenuto postrojenje. Istim zaključkom gradonačelnik je zadužen da započne pregovore s jedinicama lokalne samouprave radi sklapanja sporazuma o osiguranju lokacije za gospodarenje otpadom za navedeno postrojenje.

Pokušaj da se pronađe adekvatna lokacija u radiusu od 30 kilometara čini se nije urodio plodom te je gradonačelnik odlučio predložiti Skupštini izgradnju postrojenja na zemljištu u Novskoj, 100 kilometara udaljenoj od grada Zagreba. Dakle, radi se o zajedničkom postrojenju s tim da Novska ulaže zemljište uz autocestu površine 80.000 metara kvadratnih a grad Zagreb bi financirao pripremu i izgradnju postrojenja. U troškove grada Zagreba ulaziti će uz izgradnju postrojenja čini se i nabavka opreme ali jasno i samih vozila za biološku obradu. U  sporazumu se nabavka opreme za postojenje spominje u članku 1, alineji 2, kao obveza Grada Zagreba po odluci Vlade (općenito kao obveza i drugih lokalnih zajednica), dok se sporazumom ova stavka između stranaka potpisnica ne regulira. Naime, člankom 8. stavkom 2. Sporazuma se regulira da će grad Zagreb osigurati financijska sredstva za pripremu i izgradnju postrojenja. Stavkom 3 istog članka potpisnici su suglasni da će grad Zagreb podnijeti prijavu za SUFINANCIRANJE PRIPREME I IZGRADNJE POSTROJENJA dok o nabavki opreme nema ni slova. Hoće li građani grada Zagreba snositi i troškove nabavke opreme za postrojenje?

Planira se sporazumom dakle izgraditi kompostana za aerobnu biološku obradu otpada zatvorenog tipa, građevine za sortiranje otpada i građevina za anaerobnu biološku obradu otpada (bioplinsko postrojenje)

Za sada se zna kako je procjenjena vrijednost studijsko – projektne dokumentacije oko 4.500.000,00 kuna, no još uvijek se ne zna procijenjena vrijednost izgradnje,  nabave opreme i vozila.

Što to u konačnici znači za građane? Hoće li udaljenost od 100 kilometara utjecati na visinu naših računa? Postoji li vjerojatnost da će se u tom postrojenju obrađivati otpad iz drugih lokalnih zajednica? Na koji način će se raspolagati s gotovim proizvodima? Vjerujemo da ćemo na neke od ovih pitanja dobiti konkretne odgovore.