PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O KUPNJI NEKRETNINE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE U GORNJOJ DUBRAVI


images-300x139

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O KUPNJI NEKRETNINE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE U GORNJOJ DUBRAVI – dislociranog doma.

Raspravu za kupovinu zemljišta u Dubravi za izgradnju dislociranog Doma za starije otvorila je, u ime Kluba HNS HSU, zastupnica Vukadin.

Iz prijedloga i uvodnog izlaganja vidljivo je da su smještajni kapaciteti gradskih nedostatni. Zadovoljavamo negdje oko 4% smještajnih kapaciteta a morali bi biti bar 5%. Podržavamo ideju gradnje osobito i novu uslugu smještaja u specijaliziranom odjelu za skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencija.

No vratimo se malo unatrag – na PROGRAME RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U GRADU ZAGREBU u dijelu koji se odnosi na gradnju domova za starije

za godinu PLAN kapitalnih ulaganja Opis radova
175.000,00 Dom umirovljenika Dubrava,  provođenje postupka izgradnje preko PP-a, započeo postupak izgradnjedomova umirovljenika Maksimir, Sesvete i Dubrava
1.800.000,00 Dom umirovljenika Dubrava, sanacija objekta,  sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji planira se izvesti radove adaptacije i proširenja kapaciteta kuhinje na lokaciji Doma u Ulici Milovana Gavazzija 21, s obzirom na to da postojeći kapacitet ne zadovoljava u potpunosti potrebe izvaninstitucionalne usluge organizirane prehrane. Planiranim proširenjem omogućila bi se kvalitetna prehrana za 100 dodatnih korisnika.
1.500.000,00 Dom umirovljenika “Dubrava”, sanacija objekta, sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji planira se izvesti radove adaptacije i proširenja kapaciteta kuhinje na lokaciji Doma u Ulici Milovana Gavazzija 21, s obzirom na to da postojeći kapacitet ne zadovoljava u potpunosti potrebe izvaninstitucionalne usluge organizirane prehrane. Planiranim proširenjem omogućila bi se kvalitetna prehrana za 100 dodatnih korisnika.
1.600.000,00 Dom za starije i nemoćne osobe “Dubrava”, sanacija objekta, planira se dovršiti radove adaptacije i proširenja kapaciteta kuhinjena lokaciji Doma u Ulici Milovana Gavazzija 21, s obzirom na to da postojeći kapacitet ne zadovoljava u potpunosti potrebe izvaninstitucionalne usluge organizirane prehrane. Planiranim proširenjem omogućila bi se kvalitetna prehrana za 100 dodatnih korisnika.

 

0  
1.000.000,00 Dom za starije osobe Dubrava, izrada projektne dokumentacije i adaptacija objekta
500.000,00 Dom za starije osobe Dubrava, nastavak izrade glavnog projekta i ishođenje potrebnih potvrda na glavni projekt, provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i ugovaranje izvođenja radova

 

Postavlja se par pitanja danas:

-         Koliko je ukupno novaca planiranih za ova kapitalna ulaganja utrošeno i na što? Što znači ova stavka iz 2011. (citiram započeo postupak izgradnje domova…)

-         2012., 2013., 2104. g. sanacija.. tri uzastopne godine, zašto se nije riješilo već 2012.g, je li s3e uopće riješilo, kada i za koji iznos.

-         2016.g. Dom za starije osobe Dubrava, izrada projektne dokumentacije i adaptacija objekta- ponovno adaptacija nakon pauze od 2015.g. je to to opet te iste kuhinje?

-         U 2017. imamo Dom za starije osobe Dubrava, nastavak izrade glavnog projekta i ishođenje potrebnih potvrda na glavni projekt, provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i ugovaranje izvođenja radova? Sad kupujemo zemljište za dislocirani objekt. Ne čini li se, obzirom na dinamiku od ranije (sanacija kuhinje najmanje 3 godine), na problem sa Domom na Markuševcu ovo jednostavno nemogućom misijom?