PRIVREMENA MJERA ODGAĐA POSKUPLJENJE RAČUNA ZA ODVOZ OTPADA


Kaos u sektoru gospodarenja otpadom rezultirao je odlukom Ustavnog suda koji privremeno obustavlja primjenu dopunjene Uredbe kojom su se cijene odvoza otpada značajno povisile u cijeloj Hrvatskoj.

Za sada se činilo kako ćemo odvajati otpad, plaćati veće račune a onda će taj isti otpad završavati na istom kupu.

Zagreb odvojeno skupi 10,7% otpada što je jako nizak postotak. Povećanje broja kanti za otpad zelene, crne s plavim poklopcem, smeđe… sve to negdje trebate smjestiti, naviknuti se i da u domovima otpad na planirani način odvajate, dakle i u domovima morate imati više posuda (vrećica) za odvajanje jer nećete svaki puta juriti do kante za odgovarajući otpad.. no naučiti ćemo se. Ali kad već građani ulažu trud neprihvatljivo je da se taj odvojeni, razvrstani otpad opet vozi na istu hrpu a za to još dobijemo povećane račune.

Nejasno postavljeni kriteriji određivanja razmjera između fiksnog i varijabilnog dijela pokazali su kako se to odokativno može i na primjeru Zagreba. Fiksni dio je bio određen u visini od 68,57 kuna , pa je potom pao na 48,00 kuna s primjenom od travnja .. Nemamo Centar za gospodarenje otpadom i kompostanu. Obrada biootpada, plastike i stalog otpada plaća se privatnicima. Ukupni rashodi Čistoće su 408,3 milijuna. Samo milijun i pol odlazi na „trošak usluga promidžbe“.. razmislimo o tome.

Pozdravljamo odgodu primjene dok se ne uvede malo više reda u sustav gospodarenja otpadom. HSU Grada Zagreba je početkom prosinca prošle godine dostavio na klupe zastupnika u Gradskoj skupštini 1448 protestnih pismama protiv poskupljenja odvoza otpada. Odluka o poskupljenju je tada ipak prihvaćena.