RJEŠENJA DOLAZE DANAS A U OBVEZI SMO PLAĆANJA OD 1.10.2020.


Ovih dana na naše adrese stižu rješenja Hrvatskih voda i Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. I jedno i drugo nose datum donošenja 14.10.2020. godine. Kada ih preuzimamamo dostava je OSOBNA u VLASTITE RUKE.

Rješenjem Hrvatskih voda utvrđuje se mjesečni iznos NUV-a. Taj iznos dužni smo plaćati najkasnije do 15. u slijedećem mjesecu. Na nepravodobno plaćanje obračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata. Spomenuti iznos primjenjuje se od 1.10.2020. godine a rješenje o istom dobili smo u siječnju 2021. godine. Ne uplati li obveznik u rokovima izreke spomenutog rješenja, rješenje će se izvršiti prisilno, NA TROŠAK OBVEZNIKA. I na koncu ŽALBA NA RJEŠENJE NE ODGAĐA izvršenje. Rok za žalbu je 15 dana od dostave.  Danas je tri mjeseca od dana donošenja rješenja, ali rokovi za žalbu traju. Činjenca je da mi iznose po rješenjima plaćamo već ti mjeseca ali kako je moguće donijeti rješenje koje je dostavljeno sada a donešeno prije tri mjeseca sa svim zaprečenim rokovima, predviđenim kaznama u slučaju neizvršenja. Da nismo htijeli plaćati spomenute iznose na što bi se žalili jer rješenje tada defintivno nismo imali?

Slična je priča i s rješenjem Gradskog ureda za prostorno uređenje.

Kako  je  moguće da su potrebna tri mjeseca kako bi se rješenja u istom gradu dostavila korisnicima usluga, rješenja čiji je značaj istaknut OSOBNOM DOSTAVOM  i isporukom U VLASTITE RUKE?

UPRAVNI POSTUPAK 2 UPRAVNI POSTUPAK 1