STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE


img_8826STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

I PROBLEM UTVRĐIVANJA LISTE DEFICITARNIH ZANIMANJA, STIPENDIRANJA ŠKOLOVANJA ISTIH TE ZAPOŠLJAVANJE STIPENDISTA

Zagreb 23.03.2017.g.

Na današnjoj sjednici odbora za mladež po prvoj točci dnevnog reda raspravljalo se o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. Zastupnica Vukadin pohvalila je poboljšanja koja donosi ovaj prijedlog osobito u dijelu u kojem je kriterij korištenja stipendije u prethodnoj školskoj godini izbačen jer je bio diskriminirajući. No ne slaže se sa prijedlogom da se u članku 17. stavak 1 briše, dok stavak 2 postaje stavak 1.

Spomenuti dosadašnji članak 17 stavak glasi citiramo:

Članak 17.

Ako više kandidata ostvari jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je više bodova ostvario prilikom bodovanja njegova uspjeha u školovanju, odnosno studiju.

Ako više kandidata kao zadnjih na listi ostvari jednak broj bodova, gradonačelnik Grada Zagreba može, na prijedlog Povjerenstva, povećati broj stipendija.

 

Vjerujem da je svima jako dobro poznata pozitivna praksa gradonačelnika u slučaju ako se više kandidata kao zadnjih na listi ostvari jednak broj glasova može, na prijedlog Povjerenstva, povećati broj stipendija.

Čemu je onda potrebno brisati stavak 1., time stvarajući pravnu prazninu, u slučaju da gradonačelnik ne iskoristi ovo svoje pravo dano dosadašnjim stavkom 2. Argument da to gradonačelnik i tako čini svake godine za mene nije argument, zaključila je zastupnica Vukadin.

Na prijedlog zastupnice Vukadin Dnevni red odbora za mladež nadopunjen je drugom točkom koja se odnosi na problem utvrđivanja liste deficitarnih zanimanja, stipendiranja školovanja istih te zapošljavanje stipendista u Zagrebu.

Naime, već niz godina, upozorava, dodjeljujemo stipendije za deficitarna zanimanja. Tko i na koji način utvrđuje koja zanimanja spadaju u ona što ih nazivamo deficitarnim? Osobno znam da je naime deficitarno zanimanje npr. i krojač/šivač ali ga na listi kod dodjeljivanja stipendija nema. Ukidaju se potpuno smjerovi u školama za ova zanimanja, na zavodu nema nezaposlenih a tržište ima svoje potrebe. Sve to može se vidjeti i na sajmu poslova na kojem se pokušavaju spojiti poslodavci i radnici. Smatram da je potrebno donijeti zaključak, nastavila je Vukadin, da nam se dostave brojke koliko je stipendiranih učenika našlo zaposlenje u Zagrebu i u kojim zanimanjima. Nadalje smatram, u cilju prestanka odljeva mladih ljudi, da je potrebno da za stol zajedno sjednu predstavnici Grada (Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo), Hrvatskog zavod za zapošljavanje, Udruga poslodavaca, Obrtničke komore Zagreb, utvrde kakvo je stanje na tržištu rada, utvrde listu potreba i potražnju te da na osnovi tih procjena radimo listu deficitarnih zanimanja, školujemo mlade ljude i stipendiramo ali im i na koncu osiguramo donekle i budućnost u tom zanimanju, osiguravajući radna mjesta. U protivnom ova je mjera gotovo pa promašena kada mlade ljude školujemo/stipendiramo a onda oni ostaju nezaposleni.