TKO RAZMIŠLJA/PLANIRA USPORITI GALOPIRAJUĆI PROCES STARENJA STANOVNIŠTVA


 

Izbori su nam pred vratima a tko nudi program usporavanja procesa starenja stanovništva? Svaka peta osoba u lijepoj našoj starija je od 65 godina. Zahvalni smo na produljenju životnog vijeka ali bavimo li se ozbiljno pronalaskom rješenja za povećanje nataliteta?

Starenje stanovništva rezultat je pad stope rađanja (i oni koji se rode nerjetko s roditeljima napuštaju domovinu, trbuhom za kruhom) te povećanje životnog vijeka. Smanjenje smrtnosti odnosno povećanje životnog vijeka rezultat je napretka kroz smanjenje umiranja od zaraznih bolesti, poboljšanje higijenskih navika i načina života, obrazovanjem ali i uz cjepiva, antibiotike. Dakle dulje trajemo. Ne zaboravimo ovjde istaknuti bitan čimbenik socijalne nejednakosti u zdravlju.  Obrazovanje pomaže pjedincima da osiguraju ekonomsku moć koja je posljedično povezana s resursima koje imamo na raspolaganju za naše zdravlje.

Tko će osiguravati sredstva potrebna za mirovine ako smo svakim danom sve stariji? U razvjenijim zemljama zapadne europe starenje je počelo još u 18. stoljeću. U nerazvijenijim zemljama, koje su u procesu demografske tranzicije, pronalazimo mlado i ekspanziVno stanovništvo, radno aktivno koje osigurava radom isplate za mirovine onih koji su ih zaradili ranije.

KOLIKE SU POSLJEDICE STARENJA govore činjenice kako posljedice djeluju na vlade, poslovanje, civilno društvo, zdravstvene i socijalne sustave, tržišta rada,javne financije i MIROVINE U KONČNICI. Demografska kretaja kod nas dugoročno utječu na smanjivanje radnog kontigenta (radne snage) A S DRUGE STRANE TIME SE POVEĆAVA PRITISAK BROJA UMIROVLJENIKA. Starenje je veliki izazov za zdravstveni sustav (izdatci svakim danom postaju veći). I na žalost troškovi  socijalne skrbi kroz koju su naši stariji sugrađani životom u siromaštvu prinuđeni kako im se ne bi dodatno srozao socijalni status (znamo koliki žive u siromašvu i u riziku od siromaštva).

KOJA SU NAŠA RJEŠENJA? IMIGRACIJA iz slabije razvijenih zemalja? Što im možemo ponuditi? Potom slijedi pronatalitetna politika. Aktivno poticanje nataliteta uz razvoj gospodarske, obrazovne, financijske i zdravstvene politike može pokrenuti procese. Što se čeka s ozbiljnim mjerama u ovom pravcu? Koji su pokazatelji učinjenog u posljednjem sazivu našeg Sabora?

OMOGUĆIMO JEDNAKE UVIJETE za unapređenje zdravstvenih navika (jednaka dostupnost).

I NA KONCU PORUKA ZA NAŠE RODITELJE, BAKE DJEDOVE – ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE I NJEGUJTE OSJEĆAJ ŽIVOTA I MLAĐAHNOSTI.