VANISTITUCIONALNA SKRB – GERONTODOMAĆICE I/ILI KONAČNO NJEGOVATELJI ZA STARIJE OSOBE


U skrbi o starijim osobama danas najviše govorimo o pružanju usluga osobama starije životne dobi u njezinom domu i zadržavanju iste što dulje u njezinom poznatom okruženju.

Uz organizirane dnevne aktivnosti postoji projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s Centrima za socijalnu skrb poznat po nazivu „Zaželi“ koji je namjenjen pomoći i brizi o starijima u njihovom domu. No nedostatak ovog projekta je raspoloživa visina novčanih sredstava. Broj gerontodomaćica je stoga nedostatan, a i oni koji su imali sreću da gerontodomaćica stigne do njih broj sati koje tjedno jedna gerontodomaćica provodi u nečijem domu je mali. Liste čekanja da se „mjesto“ za dobiti gerontodomaćicu isprazni su dosta duge. Nije nevažno istaknuti kako je i samim gerontodomaćicama rad na „biciklima“ u jednu ruku olakšanje da od jednog korisnika stignu do drugog ali s druge strane nije jednostavno „juriti“ od jednog korisnika do drugog, još je podnošljivo kada su vremenski uvjeti do izvjesne mjere dobri ali u jesen i zimu to nije slučaj. Rijetko domovi za starije prekrše proceduru ( kada su iznimno teški vremsnki uvjeti) pa uskoče tako da pošalju svoja vozila koja gerontodomaćice prebacuju od korisnika do korisnika.

Eventualno uvođenje statusa njegovatelja za starije osobe je, unatoč brojnim aktivnostima i pruženim uslugama do danas a kojima je broj znan, dakle znane su i potrebe, kod nas još uvijek u fazi istraživanja i analize. Sjetimo se samo broja osoba starije životne dobi koji su dugi niz godina na listama za smještaj u domove za starije. Problem postaje ozbiljniji s osobama starije životne dobi koje žive u slabije dostupnim i ruralnim područjima.

HSU Grada Zagreba smatra da je krajnje vrijeme da se pristupi izradi zakonodavog okvira za uvođenje ovog statusa. Potrebno je dakle formanlno utvrditi broj funkcionalno ovisnih osoba koje žive u stanovima ili kućama, također razraditi strukturu funkcionalno ovisnih osoba da bi se BROJEM detektirale konkretne potrebe. Uvođenje ovog novog prava u sustav socijalne skrbi, reguliranje statusa njegovatelja, na koji način će se financirati… postalo je nužnost jer Hrvatska je u demografski teškoj situaciji, stari smo. Osigurajmo našim starijima dostojno starenje a smanjimo troškove institucionalne skrbi i u konačnici zapravo osigurajmo vaninstitucionalnu skrb.