Zapošljavanje stipendista deficitarnih zanimanja


images-300x139

Na, u više navrata, postavljeno pitanje zastupnice Vukadin o kvaliteti odabira deficitarnih zanimanja te dodijeli stipendija po spomenutome kriteriju iz Zaključka u privitku se da zaključiti kako bi listu deficitarnih zanimanja trebalo “ažurirati”. Poticati mlade ljude na završavanje školovanja određenog zanimanja, stipendirati školovanje za ta zanimanja a potom imati zapošljiovst od 42,71% je u najmanju ruku nelogično. Dakle kriteriji deficitarnosti (kojih zanimanja) kao i zadovoljenje ostalih predviđenih kriterija po odluci očito nisu zadovoljili i moraju se revidirati kako bi ova mjera DOBILA SVOJ PRAVI SMISAO.

ODGOVOR NA PITANJE ZASTUPNICE VUKADIN-PDF