Zastupničko pitanje Gradske zastupnice Davorke Vukadin-Dom za starije u Markuševcu?


GRADSKA ZASTUPNICA

DAVORKA VUKADIN SAMARDŽIĆ

images-300x139

 

GRADSKA SKUPŠTINA

GRADA ZAGREBA

Predsjednik

ANDRIJA MIKULIĆ

 

 

U Zagrebu, 21. ožujka 2017.

                                                                  

Poštovani gospodine Mikulić,

 

sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, šaljem zastupničko pitanje koje molim da dostavite gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću, kako bih dobila pismeni odgovor.

 

Pitanje glasi:

 

Na 21. sjednici Gradske skupštine postavila sam zastupničko pitanje „Što je do sada učinjeno u vezi provedbe zaključaka Gradske skupštine o kupnji, odnosno gradnji domova za starije osobe na Laščini i u Markuševcu?“

Koji su rezultati natječaja iskazivanje interesa za izgradnju i opremanje objekta. Tada sam dobila odgovor

- 9.4. 2014.je objavljen natječaj u Jutarnjem listu

- Na natječaju su se prijavila tri ponuditelja

- Ured se 12.08. 2014.g. očitovao o ponudama

 

Vratimo se malo unatrag – na PROGRAME RADOVA KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U GRADU ZAGREBU

za godinu PLAN kapitalnih ulaganja Opis radova
1.000.000,00 Dom umirovljenika Markuševec, URIHO – izrada projektne dokumentacije (dovršiti će se tehnička dokumentacija)
700.000,00 Dom umirovljenika Markuševec,  izrada projektne dokumentacije (nastavit će se izrada tehničke dokumentacije za Dom umirovljenika u Markuševcu)
1.500.000,00 Dom umirovljenika Markuševec,  izrada projektne dokumentacije i priprema za provedbu postupka JPP-a

planira se dovršiti izrada tehničke dokumentacije da bi se stvorili uvjeti za provedbu postupka JPP-a za Dom umirovljenika u Markuševcu,

0  
1.000.000,00 Dom za starije i nemoćne osobe “Markuševac”, priprema za izgradnju objekta, – osigurana sredstva za pripremu izgradnje objekta JPP-om.
0  
0  
300.000,00 Dom za starije osobe “Markuševec”, novelacija projektne dokumentacije
100.000,00 Dom za starije osobe “Markuševec”, ishođenje građevinske dozvole i provedba postupka javne nabave za odabir i ugovaranje izvođača radova

 

Molim odgovor koliko je ukupno sredstava do sada utrošeno na Dom za starije u Markuševcu?

Ranije izrada tehničke dokumentacije odnosno sada ishođenje građevinske dozvole znači li to da smo se vratili gotovo na početak i kako se je to moglo dogoditi?

Visina planiranih sredstava za 2017.g. naravno govori jasno sama za sebe koliko u nam ozbiljne namjere početi s gradnjom ovoga Doma.

 

S poštovanjem,

 

Davorka Vukadin Samardžić, dipl.iur

Gradska zastupnica HSU-a