ŽENE PLAĆAJU CIJENU UVEĆANOG BROJA NAJBOGATIJIH – ŽENE U VEĆEM RIZIKU OD PADA U SIROMAŠTVO


Bogatstvo nešto više od 2000 svjetskih milijardera premašuje 60 % imovine svjetske populacije, po izvješću britanskog Oxfam-a, konfederacije koja se bori za suzbijanje globalnog siromaštva i datira još od davne 1942. godine

Izvješće iznosi kako je broj milijardera udvostručen u zadnjih deset godina upravo zahvaljujući nepravednom ekonomskom sustavu koji se temelji na nejdnakosti koja je teret na plećima žena, manje su plaćene za isti posao, teže dolaze do rukovodećih pozicija, najčešće su zamjenice, češće su na bolovanjima radi skrbi o djeci… Nepravedno smo uskratili pravo majkama koje su otišle u mirovinu do 31.12.2018. godine na staž za vrijeme porodiljnog…

Kolika je vrijednost rada djevojaka, žena, majki koji dnevno utroše na kuhanje, čišćenje i brigu za obitelj? Koliko žena se, zahvaljujući ekonomskom sustavu baziranom na nejednakosti, prekida obrazovati? Koliko su iste, jednim danom pred odlaskom u mirovinu u većem riziku od siromaštva u odnosu na muževe osobito kada u domu premine suprug pa žena ostane sama na samo 70% suprugove mirovine koja je češće ipak veća od njezine 100%. Za isti posao sa istom spremom žene su još uvijek manje plaćene. Dokaz je i sama brojka koliko muževa preuzme 70% mirovina iza preminulih supruga jer je mirovina pokojnice bila viša?

Veće oporezivanje onih bogatijih među nama omogućilo bi raspolaganje većim sredstvima u sektoru poput zdravstva, skrbi za strarije, obrazovanja, skrbi o djeci. Razmislimo o tome…

Predsjednica Foruma žena HSU

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur