Daily Archives: 2. veljače 2021.


ZAHTJEVI ZA MIROVINU MOGU SE PREDATI PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje omogućio je nove e-usluge građanima koji koriste sustav e-Građani. Od konca 2020. mogu se predati i  sljedeći zahtjevi : – Zahtjev za starosnu / prijevremenu starosnu mirovinu – Zahtjev za invalidsku mirovinu – Zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu -Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza osiguranika – Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza […]

5

fbtmdn

HR MOD – Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo – godinu i pol nakon odluke o osnivanju

Sredinom 2019. godine na svojoj sjednici Upravno vjeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo  je odluku o osnivanju Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva (HR MOD),  koje je u 100% vlasništvu HZMO. Namjera je bila da HZMO isplaćuje državne mirovine iz prvog stupa dok će HR MOD isplaćivati mirovine iz privatnih mirovinskih stupova. Time Je Raiffeisen MOD, […]