FORUM ŽENA


Forum  Žena GO HSU Grada Zagreba

 Predsjednica: Jadranka Fučkar – Vujčić

tel: 098 994 3124

e- mail : jadrankasavska@gmail.com

 Članice Predsjedništva:

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur

Milenka Petrović Šekoranja, dipl.ing

Dunja Perović

Anita Sedić