VLASNIŠTVO DOMOVA (cijene smještaja) I LOKALNI IZBORI


Nalazimo se opet ispred jednih, značajnim nam, izbora. Možda su ovo izbori koji će potaknuti ubrzavanje procesa prijenosa prava vlasništva nad domovima za starije na lokalnu razinu.

Vlada Republike Hrvatske krajem prošle godine donijela je zaključak za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje koriste domovi za starije i nemoćne s ciljem prijenosa prava vlasništva na osnivače domova – jedinice lokalne i područne samouprave. Na žalost ovaj se proces vuče već jako dugo što za sobom povlači i određene posljedice.

Pitanje vlasništva domova važno je iz više aspekata. Jedan je pitanje smanjenja decentraliziranih sredstava iz državnog proračuna domovima. Visina ovih sredstava se iz godine u godinu umanjuje tako da domovi jedva uspijevaju, BEZ KOREKCIJA CIJENA SMJEŠTAJA, pokriti ekonomsku cijenu troškova smještaja korisnika. Županije su do sada osiguravale znatna financijska sredstva iz proračuna za redovito poslovanje ali i za poslovanje „van standarda ustanove“.

Provedena je analiza za potrebe izrade Nacionalnog plana za razvoj socijalnih usluga u slijedećem sedmogodišnjem razdoblju pokazala okvir razvoja usluga koji će biti osnova za moguće povlačenje sredstava iz EU fondova. Ova sredstva trebala bi značajno smanjiti pritisak ali do njih tek treba doći, a mi se nismo baš iskazali po postotku povlačenja sredstava iz ovih fondova.

Analizom su utvrđeni i prioriteti razvoja socijalnih usluga koji su, prema kategorijama stanovništva, očekivano usmjereni na stariju populaciju.

GO HSU Grada Zagreba zalaže se da cjene smještaja u domovima ostanu i nadalje iste jer se platežna moć korisnika nije povećala (niti daleko udaljila od linije siromaštva) te bi smanjivanjem decentraliziranih sredstava moglo doći u pitanje moguće povećanje cijene smještaja. Lokalni izbori koji su pred nama ukazuju na potrebu razgovora o ovoj temi jer je za birače umrovljenike nezaobilazno pitanje cijene smještaja u domove.